Over ons

Even Voorstellen

Peutergroep ‘Op Stap’ zit samen met de beide basisscholen, de Triangel en de Levensboom in de Multifunctionele Combischool Rouveen aan de Korte Kerkweg.

De peutergroep is een algemeen toegankelijke voorziening.
Peuters zijn vanaf 2,5 jaar van harte welkom bij Peutergroep ‘Op Stap’.

Peutergroep ‘Op Stap’ heeft een protestants-christelijke identiteit. Een protestants christelijke peutergroep houdt onder andere in dat de bestuursleden, die het beleid bepalen, en de leidsters, die het beleid uitvoeren, allen meelevend lid zijn van een protestants christelijke kerk. Op een eenvoudige manier willen we de verhalen uit de Bijbel aan de peuters vertellen. Er worden christelijke liedjes gezongen. Daarnaast wordt er gebeden en wordt er aandacht geschonken aan bijzondere dagen, zoals Kerst en Pasen. Door verhalen, liedjes en werkjes zijn we bezig met de christelijke betekenis van deze dagen.

De doelstelling van het peuterspeelzaalwerk is het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind dat de peutergroep bezoekt. Het aanbod dient dan ook een optimale bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind op alle terreinen, d.w.z. op het gebied van taal, op het gebied van motoriek, maar ook op sociaal-emotioneel gebied.
Sinds januari 2024 zijn wij geregistreerd als VE-locatie.

Activiteiten vinden plaats in de groep. Zingen, voorlezen, knutselen en spelen wisselen elkaar af. We hebben ook ons eigen plein met verschillende toestellen, zoals een locomotief, schommel en glijbaan.

Plezier staat hoe dan ook voorop, maar uiteraard wordt geprobeerd om uw kind een goede voorbereiding op de basisschool aan te bieden.