Aanmelden

Aanmelden en Plaatsing Informatie

Voor aanmelding van uw kind kunt u het aanmeldingsformulier insturen.

Op dit moment zijn er drie groepen:

  • Groep 1: maandagmorgen – donderdagmiddag
  • Groep 2: dinsdagmorgen – donderdagmorgen
  • Groep 3: dinsdagmiddag – vrijdagmorgen

Let op: aan uw voorkeur kan niet altijd worden voldaan. Om de kans te vergroten dat uw kind in de groep van uw voorkeur wordt ingedeeld, moet u uw kind minstens drie maanden voor de gewenste startdatum aanmelden. 

Met ingang van 1 april 2022 mogelijk is dat uw peuter kan starten als hij of zij 2,5 jaar is.
We zitten nu in een overgangssituatie. De groepen zijn behoorlijk gevuld op dit moment.
Mocht u interesse hebben, dan kunnen we wellicht samen kijken naar een goede invulling.

 

Een vaste bezoekfrequentie en vaste openingstijden

Alle kinderen bezoeken de peutergroep in de regel twee dagdelen, verspreid over de week.

Op de peutergroep is het wenselijk dat ouders de tijd nemen voor het brengen en halen van de kinderen. De groepsleiding houdt er rekening mee dat er bij het brengen en halen genoeg tijd is voor een kort persoonlijk gesprekje met de ouder(s) en/of verzorger(s) en het kind. Zowel voor het brengen als voor het halen van de kinderen is daar een kwartier tijd voor. Dat betekent dat de kinderen ‘s ochtends gebracht kunnen worden tussen 08.30 en 08.45 uur en gehaald kunnen worden tussen 11.30 en 11.45 uur. Voor de middag geldt dat de kinderen gebracht kunnen worden tussen 12.45 en 13.00 uur en gehaald kunnen worden tussen 15.15 en 15.30 uur.

Voor de ouder(s) en/of verzorger(s) is deze tijd beschikbaar om de groepsleiding te kunnen informeren over bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor het functioneren en participeren van het kind op de peutergroep. De groepsleiding kan deze tijd benutten om de ouder(s) en/of verzorger(s) te informeren over bijzonderheden die voor hun van belang kunnen zijn. Daarbij is het niet wenselijk om tijdens deze breng- en haalmomenten specifiek over de ontwikkeling van het betreffende kind te spreken, zeker niet in aanwezigheid van het kind zelf en eventueel andere ouder(s) en/of verzorger(s); mochten er vragen zijn over de ontwikkeling van het kind, dan dient bij voorkeur een afspraak gemaakt te worden voor een gesprek op de peutergroep op een ander moment, bij voorkeur zonder aanwezigheid van het betreffende kind en/of broertjes/zusjes.

Uw bijdrage
Per 1 april 2022 is het mogelijk om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Per genoemde datum komt de ouderbijdrage à €25,- per maand te vervallen en ontvangt u van ons een factuur. Wij factureren 40 weken verdeeld over 12 gelijke maandelijkse termijnen. U betaalt elke maand hetzelfde. Ons uurtarief per 01-01-2024 is € 10,25.